Gazi Mohammad Moshiur Rahman
Gazi Mohammad Moshiur Rahman
Councilor
Membership Type & No.: Associate Member, AM12076

Personal Infomration:
Silver Tower, 8th floor, 52, Gulshan Avenue, Circle-02, Dhaka - 1212
Mobile No. : 8801847090355
Email: gazi.moshiur@gmail.com